Aftentur: Filsø og natravne

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
MANDAG 22. JUNI 2015
 KL. 19:00
 Fugletur/Turrapport

Havørnene har nu to forslugne unger. Vi håber at se de gamle fugle på jagt efter føde eller fodre afkommet.
De ynglende ænder, måger og vadefugle har også travlt, vi kigger på aktiviteten på én af holmene.
Fuglesangen er på sit højeste, vi lytter efter den i rørskoven og pilekrattene, forhåbentlig får vi også nogle af fuglene at se.
Vi slutter af med at lytte efter Natravn i klitplantagen. Det kan nemt nærme sig midnat, inden vi vender hjemad, så husk termokanden.

Jens Rye Larsen, medlem af Naturrådet på Filsø og havørnekoordinator vil være lokalguide.

TILMELDING 

senest 20. juni til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, () og Kim Mogensen, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket.

Alternativt: Kløvbakken kl. 19.45.
 

 

 GPS 55.725, 8.263
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Aftenturen til Filsø tiltrak mange deltagere, men det ornitologiske udbytte af turen levede ikke op til forventningerne.

Ikke mindre end 25 fugleinteresserede var mødt op, da vi lagde ud på Kløvbakken. Her var en voksen Havørn blevet set kort før, vi mødte op, mens vi måtte nøjes med en Rørhøg, der huserede langt ude samt en Kronhind med diende kalv.

Jens Rye Larsen, medlem af Filsøs naturråd, fortalte om området og specielt om det ynglende Havørnepar, der i år har fået to unger, hvoraf den ene dog senere er død. Om det er af sult, sygdom eller en anden årsag vil en veterinær undersøgelse forhåbentlig kaste lys over.

Herefter gik turen til Kirkebyvadtårnet, hvorfra der var fin udsigt til ørnereden, men stik mod vore forventninger kunne vi ikke se ørneungen. Vi gik ud fra, at den havde lagt sig ned i bunden af reden. Efterfølgende har det dog  vist sig, at den har forladt reden, selvom den endnu ikke er flyvefærdig. Den har slået sig ned et andet sted i skoven, hvor forældrefuglene nu fodrer den. I følge eksperter har havørne jævnligt held til at få unger på vingerne fra det udgangspunkt. Vi håber, det også bliver tilfældet her.

Fra Kirkebyvadtårnet kunne vi se én af de gamle Havørne sidde og æde overfor os på Nørreodde, indtil den lettede og fløj længere sydpå. Lige ved ankomsten til tårnet fløj én af Sandternerne over os - godt at se, at de er her endnu og forhåbentlig snart udruger et par unger på Gåseholm.
En han af Rødrygget Tornskade paraderede for os i en trætop nær tårnet. En flot fugl!

Herefter gik turen tilbage til p-pladsen ved Henne Kirke, hvorfra en del af deltagerne tog hjem, mens resten kørte til p-pladsen ved Henne løvklit og drak kaffe, mens vi ventede på, at mørket skulle sænke sig og få gang i Natravnene. Vi forsøgte os med at lytte langs skellet mellem Filsø Hede og Kærgaard Plantage, men trods ihærdige forsøg lykkedes det ikke at høre nogen. En enkelt deltager var så heldig at se en Skovsneppe i lav flugt lige foran sig, mens ellers var alt tyst og stille. Gad vidst om ikke kulde og blæst og dermed fravær af insekter holdt Natravnene i ro.

Det var nu omkring midnat, og vi drog hver til sit. Et par af deltagerne lagde dog hjemvejen forbi den klassiske natravnelokalitet ved Telefonvej, og havde her heldet med sig og hørte den karakteristiske snurren.

/Søren Peder Nielsen