Generalforsamling i DOF Nordsjælland

DOF Nordsjælland, Hillerød Kommune
LøRDAG 6. FEBRUAR 2021
 KL. 00:00 - 16:00
 Foredrag/møder

Generalforsamlingen foregår digitalt - dvs. på e-mail.

Dagsordenen følger vedtægterne i DOF Nordsjælland:

 1. Valg af dirigent – dirigenten får i denne situation funktion som stemmeoptæller sammen med revisor Leif Øgaard
 2. Beretning om lokalafdelingens virke Se beretning (link lægges op d. 21. januar 2021)
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse Se regnskab (link lægges op d. 21. januar 2021)
 4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - På valg er: Luise Ekberg, Bjørn Svendsen, Helle Dyrting, Birger Stenå Nielsen og Holger Hansen. Alle genopstiller.
  Suppleant Jens Lodal genopstiller.
  Evt. øvrige opstillede offentliggøres her senest 21. januar 2021. Vi ønsker også flere suppleanter - se her
 6. Valg af revisor - Leif Øgaard genopstiller.
 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år) - På valg er Carsten M. Jørgensen, Inge Hansen, John Hansen og Luise Ekberg. Der skal vælges i alt 5 medlemmer, hvoraf formanden er selvskrevet. Helle Dyrting, som har været valgt som suppleant opstiller til en fast plads. Herudover skal yderligere vælges 2 suppleanter. Jens Lodal opstiller som suppleant.
 8. Forslag fra medlemmerne – skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16. januar 2021 og offentliggøres d. 21. januar 2021!
 9. Eventuelt
TILMELDING 

til Luise Ekberg på formand@dofnordsj.dk senest 30. januar 2021KONTAKT Luise Ekberg, 20287273 (Ved Egedam 9, st. 57)

MØDESTED 

Hjemme