Generalforsamling i DOF Nordsjælland

DOF Nordsjælland, Hillerød Kommune
LøRDAG 6. FEBRUAR 2021
 KL. 00:00 - 16:00
 Foredrag/møder

Generalforsamlingen foregår digitalt - dvs. på e-mail.

Dagsordenen følger vedtægterne i DOF Nordsjælland:

 1. Valg af dirigent – dirigenten får i denne situation funktion som stemmeoptæller sammen med revisor Leif Øgaard
 2. Beretning om lokalafdelingens virke Se beretning 
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse Se regnskab og budget
 4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - På valg er: 
  Luise Ekberg, som ikke genopstiller.
  Bjørn Svendsen, Helle Dyrting, Birger Stenå Nielsen og Holger Hansen, som alle genopstiller.
  Bestyrelsen opstiller Jens Lodal til den ledige bestyrelsespost.
  Herudover opstiller flg. til suppleantpost: Lone Hougaard og Jan Nielsen
 6. Valg af revisor - Leif Øgaard genopstiller.
 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år) - På valg er:
  Carsten M. Jørgensen, Inge Hansen, John Hansen og Luise Ekberg, alle genopstiller. Der skal vælges i alt 5 medlemmer, hvoraf formanden er selvskrevet. Helle Dyrting, som har været valgt som suppleant opstiller til en fast plads. Herudover skal yderligere vælges 2 suppleanter. Jens Lodal  og Holger Hansen opstiller som suppleanter.
 8. Forslag fra medlemmerne – der er ingen indkomne forslag.
 9. Eventuelt
TILMELDING 

til Luise Ekberg på formand@dofnordsj.dk senest 30. januar 2021KONTAKT Luise Ekberg, 20287273 (Ved Egedam 9, st. 57)

MØDESTED 

Hjemme