Bøtøskoven

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm og Guldborgsund Kommune, Guldborgsund Kommune
SøNDAG 9. MAJ 2021
 KL. 09:00 - 13:00
 Fugletur/Begyndertur

Vi ser på fugle og blomster i Bøtøskoven og ved Bøtø Nor. Mulighed for bl.a. Skovpiber, Hedelærke, Trane og Rørhøg.

TURLEDER Bo Kayser, ()

KONTAKT Bo Kayser, 5134 6278

MØDESTED 

P-plads ved skoven for enden af Bøtø Ringvej.