Generalforsamling i DOF Sydvestjylland

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
ONSDAG 24. FEBRUAR 2021
 KL. 19:00 - 21:00
 Foredrag/møder

DOF Sydvestjyllands årlige generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

TILMELDING 

senest d. 22.02 til kgustausen@gmail.comKONTAKT Karin Gustausen, 2825 8786 (kgustausen@gmail.com)

MØDESTED 

Esbjerg Hovedbibliotek,. Nørregade 19, 6700 Esbjerg. Mødelokale 1+2GPS 55.4691, 8.45486
SE STORT KORT