Kongens Kær og Rands Fjord

DOF Sydvestjylland, Vejle Kommune
LøRDAG 25. APRIL 2015
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Vi besøger et par gode østjyske lokaliteter ved Vejle og Fredericia. Fuglelivet er måske ikke voldsomt forskelligt fra det vestjyske, men vi får dem at se i andre kulisser.

TILMELDING 

senest 23. april til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, () og Kim Mogensen, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg. Hjørnet af P-pladsen længst fra biblioteket.GPS 55.4692, 8.45473
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Turledernes kendskab til målet for turen var meget beskedent, alligevel blev udbyttet stort ved besøget i Kongens Kær og Rands Fjord.

Vejrudsigten var ikke den bedste, men 13 ornitologer tog chancen og blev belønnet, da vejret artede sig med sol ind i mellem og kun ganske få regndryp.

Vi lagde ud ved Kongens Kær, der ligger i Vejle Ådal lige op ad byen. Her er der dannet en sø ved naturgenopretning for knapt ti år siden. Vi havde fint overblik fra et fugletårn syd for søen. Senere gik vi ad en sti i området og kom ganske tæt på nogle af fuglene, en positiv oplevelse, når man er mere vant til lange afstande ved Vadehavet.

På et par holme i søen ynglede Hættemågerne i stort tal, men takket være en skarpsindig deltager (Sven Bødker, turleder emeritus) lykkedes det at finde to Sorthovede Måger i vrimlen. Der skulle efter sigende yngle 3-5 par af denne flotte måge, der heldigvis stille og roligt breder sig i Danmark.

Det mest imponerende var dog de Sorthalsede Lappedykkere, der lå i stort tal på søen. Antallet af ynglepar skulle være over 50 her adskillige år efter søens dannelse. Det er i modsætning til erfaringerne far Tane Sø, Skjern Å, Filsø og andre naturgenopretningsprojekter, hvor de Sorthalsede Lappedykkere invaderer de nydannede søer, men forsvinder igen efter et par år. Uden tvivl er den store Hættemågekoloni en forudsætning for lappedykkerne.

Søen rummede også bl. a. Toppet Lappedykker, Skeand, Taffeland, Krikand, og flere par Grågæs førte unger rundt til lands og i vandet. Et beskedent antal vadefugle var der også, flest Mudderklirer og Tinksmede, men også Vibe, Dobbeltbekkasin, Rødben, Hvidklire og Brushane sås.

En Ravn huserede på modsatte bred, mens en flot Rørhøg, han, fouragerede, og en Rød Glente fløj over.

Nu gik turen til Rands Fjord. Turlederne havde forsigtigt sagt, at der nok ikke var meget fugleliv her, men de tog heldigvis fejl.

En Havørnerede var placeret meget fint i forhold til fugletårnet på SØ-siden af "fjorden" (der reelt er en ferskvandssø). Her kunne vi først se den ene Havørn sidde nær reden, mens den anden ind i mellem lod sit hoved se over redekanten. Senere var begge fuglene på reden og stod bl.a. og rodede med et bytte - det kunne se ud, som om de fodrede en unge, men sikre var vi ikke.

Fra fugletårnet var der udsigt til en stor Skarvekoloni på den anden bred. Rederne var placeret i løvtræer, der i stort tal var kalket hvide og gået ud pga. fuglenes guano. Et klassisk Jens Gregersen motiv.

Søen husede i øvrigt en stor bestand af Toppet Lappedykker, mens Landsvaler i stort tal fouragerede over vandfladen.
Svalerne var ikke de eneste forårsbebudere: vi så og hørte flere gange Munk og Løvsanger.

En vellykket tur, der gav turlederne mod på at prøve lykken ved ukendte lokaliteter en anden gang.

/Søren Peder Nielsen