Myrthue - Ho Bugt nord

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
LøRDAG 28. MARTS 2015
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport

Formiddagstur, hvor vi går rundt ved Myrthue og ud til ”Knolden” og kigger efter ænder, gæs og småfugle. De første forårsbebudere skulle gerne være tilbage fra vinterkvartererne.

TILMELDING 

senest 26. marts til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, () og Michael Johansen, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg VGPS 55.572, 8.3086
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Forårsturen til Myrthue var begunstiget af fint vejr, men desværre svigtede fuglene.

Turen var annonceret i lokalpressen som offentlig tur i anledning af, at DOF på facebook er nået op på 30.000 "followers". Det havde fået fler nye ansigter til at reagere. I alt var 18 mødt frem.

Det var ærgerligt, især for førstegangsdeltagerne, at det var meget begrænset, hvad vi så til fuglene, og dem vi så, var for de flestes vedkommende meget langt væk.

Der var højvande, mens vi var der, og det betyder næsten altid, at vadefuglene raster andre steder.

Området omkring "Knolden" har også skiftet karakter, idet der i vinterens løb er udført naturpleje i stor stil, sandsynligvis for at opfylde kommunens naturplan, der udlægger området til hede. Alle træer og buske er derfor ryddet til fordel for lysåben hede/overdrev, forhåbentlig til fordel for hedens planter, for sommerfugle og andre insekter og  for den Rødryggede Tornskade og andre åbentlandsfugle. Men det betyder også at krattet på "Knolden", som trækkende småfugle ofte benyttede til et kortvarigt rast nu er væk og dermed fuglene.

Nogle fugle så og hørte vi dog. På pløjemarken hoppede Misteldrosler og Sjaggere omkring i det fjerne. Sangdroslen hørtes fra plantagen, mens Sanglærkerne sang fra oven.
I hybenkrattene ved stranden var der Tornirisker, Jernspurve og Rørspurve, mens to Agerhøns buldrede op for foden af "Knolden". Hvid Vipstjert var der også (dog ikke Sortrygget), men en Gransanger hørte vi underligt nok ikke.

På den anden side af bugten var der lidt Klyder og Storspover samt gæs og ænder (bl. a. 2 Skeænder), men det var teleskopfugle for det trænede øje.
På "vores" side måtte vi nøjes med en enkelt rastende Stor Præstekrave.

Turen sluttede med at kigge på Tårnfalkeparret omkring redehullet på Myrthuegård.

Se Michael S. Johansens artsliste her (landfuglene) og her (havfuglene)

/Søren Peder Nielsen