Vidåslusen ved Det Fremskudte Dige og Rickelsbülle

DOF Sønderjylland, Tønder fuglegruppe, Tønder Kommune
LøRDAG 14. AUGUST 2021
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur/Offentlig tur

Vi vil se på vadefugle, ænder, terner, småfugle, hejrer og rovfugle.

Højvande kl. 7.31

Husk pas!!!

KONTAKT Peter Kjer, 61150707

MØDESTED 

P-pladsen ved Vidåslusen ved Det Fremskudte Dige