AFLYST Ishøj Strandpark

DOF København, Ishøj Kommune
LøRDAG 12. DECEMBER 2020
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur/Begyndertur

I strandsøerne andefugle og på kysten måske bjergirisk, snespurv og overvintrende vadefugle. I rørskoven mulighed for skægmejse. Er der ikke nok der rør sig her, går vi til engen ved Store Vejleå, hvor der ofte raster mange gæs.

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendigKONTAKT Frands E Jensen , 2275 4064

MØDESTED 

Busstoppestedet ved museet Arken.