Generalforsamling

DOF Østjylland, Aarhus Kommune
LøRDAG 27. FEBRUAR 2021
 KL. 13:00 - 15:00
 Foredrag/møder

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2021 i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Østjylland lørdag d. 27. februar 2021 kl. 13.00

KLIK HER FOR AT SE NÆRMERE HER FOR NÆRMERE INFORMATION VEDRØRENDE GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER UDVIDET DAGSORDEN, TILMELDING, FORSLAG OG OPSTILLING AF KANDIDATER TIL BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKAB!

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt
TILMELDING 

KLIK HER FOR NÆRMERE INFORMATIONKONTAKT Ole Jensen, 2329 0118 (ofj[a)ofj.dk)

MØDESTED 

KLIK HER FOR NÆRMERE INFORMATION