Generalforsamling

DOF Østjylland, Aarhus Kommune
LøRDAG 27. FEBRUAR 2021
 KL. 10:00 - 15:00
 Foredrag/møder

DOF Østjyllands årlige generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

Nærmere følger senere.

KONTAKT Ole Jensen, 2329 0118 (ofj[a)ofj.dk)

MØDESTED 

Følger senere