Småture til Parcelgårdens enge og kyster

DOF Roskilde, DOF Roskilde, Roskilde Kommune
TIRSDAG 3. NOVEMBER 2020
 KL. 09:00 - 10:30
 Fugletur

I efteråret 2020 vil vi prøve noget nyt – at arrangere mindre ture på en hverdag. Den første tirsdag i månederne september-december arrangerer vi derfor en gåtur langs Roskilde fjord fra Roskilde Havn til Parcelgårdens enge og kyster. Her raster efteråret og vinteren igennem en del ande- og vadefugle, som er nemme at spotte her. Vi kan så følge, hvordan fuglelivet ændrer sig igennem efteråret.

TILMELDING 

Ingen tilmeldingTURLEDER Per Frydenlund, 22548313 (perfrydenlundn@gmail.com)

KONTAKT Per Frydenlund, 22548313 (perfrydenlundn@gmail.com)

MØDESTED 

Ved Sejlklubbens klubhus på Roskilde Havn. Strandgade 12, 4000 Roskilde.