Mandø

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
LøRDAG 24. OKTOBER 2020
 KL. 11:45
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

Mandø er meget rig på fugle i efteråret: adskillige arter af gæs, ænder og vadefugle, mange af dem i store flokke. Men også rovfugle som Havørn, Vandrefalk og Blå Kærhøg holder til her. Fjeldvåge og Dværgfalk eller mere sjældne rovfugle er også mulige.
Endelig kigger vi efter mere usædvanlige småfugle som f. eks. Rødtoppet Fuglekonge og Hvidbrynet Løvsanger, der raster på den isolerede ø.

Pga. covid-19 arrangerer vi ikke samkørsel fra Esbjerg.
Af samme grund deler vi ikke teleskoper, du må altså tage dit eget med, hvis du har et. 

Mødetiden er ændret til 11.45 (turen var oprindelig annonceret til 8.45)

TILMELDING 

senest 23. oktober kl. 18 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com) og Sven Bødker, (spnhjerting@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved den østlige ende af Låningsvejen, 6760 RibeGPS 55.3067, 8.65957
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Mandøturen havde samlet 15 deltagere hvor i blandt nogle fra så fjerne egne som Ringsted, Østfyn og Silkeborg. Vejret var fint efter årstiden, mildt, enkelte solstrejf og nogen vind.
Pga. koronareglerne kunne vi ikke sætte os sammen i færre biler, så vi blev en længere kortege, og hvad værre var, der var ikke walkies til alle biler. Det sidste bevirkede desværre, at flere gik glip af udmeldingerne fra den forreste bil. Det blev derfor meget forskelligt, hvad deltagerne oplevede, især på Låningsvejen.

Vi begyndte at køre over kort efter, at det i flg. vandstandsprognosen skulle være muligt. Det holdt stik, men også kun lige. Der lå stadig meget vand på vejen, så vi kørte i vandet på lange stræk – en ekstra oplevelse for gæsterne.

Der var fint med fugle på Låningsvejen. Allerede før overkørslen havde et par deltagere set to Bjerglærker. Under kørslen så vi bl. a. to Havørne og adskillige Sølvhejrer, begge dele efterhånden hverdagskost ved Vadehavet. Mere interessant var to Silkehejrer, den lille fine hejre er et sjældent syn på vore breddegrader.  
Både Bjergpiber og Skærpiber optrådte på Låningsvejen. Piberne er vanskelige, så der blev anledning til diskussion og kig i felthåndbøger.
Og så var der naturligvis vadere (Islandske og Alm. Ryler, Storspover, Hjejler, Strandhjejle, Strandskader, Rødben m. fl.). Småflokke af Mørkbuget Knortegås sås også ved vejen.

På selve Mandø var det lidt småt med fugle. Ikke de store gåseflokke, om end en flok på 2-300 Bramgæs gik og græssede. Rovfuglene var også fåtallige, ganske få Musvåger og Tårnfalke, tre Blå Kærhøge (blev det vist til), en sen sydtrækkende Rørhøg og en Fjeldvåge. Den sidste så vi til gengæld rigtig flot, da den stod og musede på kort afstand for til slut at trække lige hen over.
En Isfugl blev også spottet i kanalen ved østdiget.
En gåtur langs den sydlige del af bydiget (Vireokrattet) bød på et større antal Sjaggere, mens en Vandrikse gav lyd fra sig.
Vi gik også en tur langs stranden lige vest for byen. Her var der en del vadefugle, de fleste meget langt væk.
En Lille Lappedykker rastede i NV-klæggraven.

Hjemturen over Låningsvejen var igen mere givende med stort set de samme arter som udturen. Vi så igen de to Silkehejrer, og endelig dukkede turens eneste Vandrefalk op. Årstidens karakteristiske småflokke af Bjergirisk så vi også på Låningsvejen.
En Hættemåge gav opvisning i en pudsig fødesøgningstaltik. Den lettede i et lille hop fra vandoverfladen og dykkede straks ned i vandet. Det gentog sig gang på gang. Det kunne minde lidt om en Ræv, der fanger mus. Hvad den fangede, kunne vi ikke se, men den havde succes ret ofte.

Hermed sluttede en fin efterårsdag ved Vadehavet.

Tekst: Søren Peder Nielsen

Foto: Karin Gustausen