Johannes Bang: Mine mange år som ringmærker

DOF Nordvestjylland, Skive Kommune
ONSDAG 16. SEPTEMBER 2020
 KL. 19:00 - 21:00
 Foredrag/møder

Johannes Bang vil fortælle om sit liv som ringmærker.  Siden 1953 har han ringmærket 120.000 fugle, fordelt på 131 arter.  I begyndelsen var det rede-unger, senere netfangst og vadefuglefangst i fælder.   I Grib Skov bliver mærket rovfugle og i haven i Gadevang og på Omø i Store Bælt er det trækfugle og vinterfugle.  Vi glæder os til at give jer en spændende aften med denne foredragsholder.

KONTAKT Anni Stub, Elly Hansen

MØDESTED 

Skive Bibliotek

Østergade 25 Skive, 7800 Danmark