Nordskoven, Slagelse

DOF Vestsjælland, Jette Hallig, Slagelse Kommune
SøNDAG 23. AUGUST 2020
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur/Begyndertur/Offentlig tur

Tur i den unge skov, hvor vandhuller og blandet skov giver mange mulige fund, trækfugle ses også. Der er borde og bænke, hvor vi holder pause undervejs. De sidst beplantede områder tiltrækker engens fugle, og der er en del finker, mejser og sangfugle.

TILMELDING 

Der er ikke tilmelding, og alle er velkomne. TURLEDER Jette Hallig, 20675850 (jette.hallig@gmail.com) og Jette Hallig, 20675850 (jette.hallig@gmail.com)

KONTAKT Jette Hallig, 20675850 (jette.hallig@gmail.com)

MØDESTED 

Stenagervej, 4200 Slagelse, på p-plads til hundeskoven i den sydlige del.