Kongelunden, Kongelundsengen og Hejresøen

DOF København, Dragør Kommune
SøNDAG 26. JULI 2020
 KL. 10:00 - 12:30
 Fugletur/Begyndertur

Turen går rundt i skoven, ud på strandengen og forbi Hejresøen. Vi ser og lytter efter de mange forskellige fugle i skoven. På strangengen og ved Hejresøen ser vi efter vadefugle, Sanglærker, Engpibere, terner, lappedykkere og ænder. Måske Skægmejse og rovfugle. Flere arter kan på dette tidspunkt ses i juvenil (ungfugle) dragt.

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendigKONTAKT Troels M. Krogh, 3020 9117

MØDESTED 

Parkeringspladsen/busstoppestedet ved Skovvej/Collins Alle, midt i skoven (bus 33).