Søerne i København

DOF København, Københavns Kommune
MANDAG 31. AUGUST 2020
 KL. 10:00 - 12:30
 Fugletur/Begyndertur

Vi går en tur rundt langs søerne og ser efter ænder, vandhøns, gæs og lappedykkere, samt hvad vi ellers kan finde. I træer og buske flere småfugle. Måske overflyvende, trækkende eller fouragerende terner, rovfugle og andet spændende.

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendigKONTAKT Troels M. Krogh , 3020 9117

MØDESTED 

Hjørnet Vodroffsvej og Gammel Kongevej.