Sommer i Vores Natur. Fugleliv i Naturpark Amager

DOF København, DOF København, Dragør Kommune
SøNDAG 16. AUGUST 2020
 KL. 10:00 - 12:30
 Begyndertur/Offentlig tur/Event/Børn og unge

Vi spadserer fra Kongelundsfortet hen langs Kofoeds Enge, som er en meget smuk strandeng. Vi ser på vadefugle, småfugle, ænder og måger, blomster og insekter, som vi møder på vores vej.
Turen er velegnet for børn. Der stilles børnekikkerter til rådighed.
I forbindelse med turen bliver der opstillet en lille bod med pjecer. Et medlem af DOF Kbh. vil være tilstede og orientere om foreningens aktiviteter.

TILMELDING 

Ingen tilmeldingTURLEDER Ingelise Aarøe, +45 26813705 (ihaapd@gmail.com) og Ole Vesterlund, ()

KONTAKT Alice Nørhede, +45 20775005 (fuglealice@gmail.com)

MØDESTED 

Kongelundsfortet, Kalvebodsvej 265, 2791 Dragør,

Der er en stor parkeringsplads og Bus 33 går ud til Kongelundsfortet.