Skjern Enge - Ingen ledige pladser!

DOF Sydvestjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune
LøRDAG 14. NOVEMBER 2020
  - 10:00
 Fugletur/Begyndertur/Heldagstur/Turrapport

Vi kigger på gæs og andre svømmefugle. Et udvalg af vinterens rovfugle får vi nok også at se.

Pga. covid-19 er der max. 8 pladser, der besættes efter først til mølle princippet. ALLE PLADSER ER BESAT!

Af samme grund arrangerer vi ikke samkørsel fra Esbjerg, ligesom vi ikke deler teleskoper. Du må altså tage dit eget med, hvis du har et. 

Turen var oprindelig annonceret til Vest Stadil Fjord, men pga. manglende samkørsel, har vi valgt en nærmere destination.

TILMELDING 

senest 13. november kl. 18 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Kim Mogensen, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og , (17)

MØDESTED 

Den nordligste P-plads ved Hestholm Sø, Skjernåvej, 6880 TarmGPS 55.9226, 8.43922
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Det blev nogle meget vellykkede timer, de 10 deltagere tilbragte i Skjern Å dalen.
Vejret viste sig fra sin bedste side: tørt med ganske svag vind og perioder med solskin. Temperaturen var ganske vist ikke høj, men med fornuftig påklædning, var det ikke noget problem. Desuden var der masser af fugle.

Vi mødtes ved Hestholm Sø, hvor vi tilbragte den første times tid, inden turen gik ud over de opdyrkede marker til Pumpestation Nord. Her tilbragte vi knap to timer, hvorefter vi sluttede af ved Lønborggård. Her var der meldt store flokke af gæs og svaner (bl.a. Pibesvaner) ud i dagene før, men nu var der ingen, sandsynligvis pga. jagt i området. Haglgeværerne havde braget livligt om formiddagen og sendt store fugleflokke på vingerne.

Til gengæld var der mange fugle både ved Hestholm og syd for Pumpestation Nord.
Dagen kom til at stå i rovfuglenes tegn. Det mest spektakulære var en Duehøg, der sad fredeligt i en pilebusk, lige indtil en Vandrefalk kom forbi og gik på den. De to store rovfugle flaksede rundt om hinanden, hvorefter Vandrefalken fortrak og Duehøgen satte sig i busken igen. Denne gang dog mere skjult i bunden af busken.
Vi så Vandrefalk flere gange forskellige steder både flyvende og rastende på en hegnspæl. Det kunne sagtens være den samme fugl.
En enkelt Havørn så vi også på lang afstand på den østlige bred af Hestholm Sø.
Blå Kærhøg så vi adskillige gange, alle sammen brune fugle (hun/ungfugl). Hvor mange, der var, er svært at afgøre, men mon ikke en to – tre stykker.
Musvåger, Tårnfalke og en enkelt Spurvehøg blev det også til.

Der var naturligvis også andet end rovfugle. Først og fremmest flere tusind Bramgæs, mere beherskede flokke af Grågæs og endnu færre Blisgæs. En hel del Sangsvaner og enkelte Knopsvaner holdt til på søerne. Pibesvaner så vi desværre ingen af.
Ænderne var repræsenteret af Gråand, Pibeand, Krikand, Skeand, Troldand og Hvinand. Ved Lønborggård så vi turens eneste Stor Skallesluger (en hun). En Lille Lappedykker holdt til i selve åløbet.
Der var pæne flokke af Viber, men ellers glimrede vadefuglene ved deres fravær. Det blev vist kun til tre Storspover og en Dobbeltbekkasin.

Ingen tur til Skjern Å uden at se Sølvhejre, og da heller ikke denne gang. Vi så nogle stykker spredt på engene.
Småfugle så vi ikke meget til, mest bemærkelsesværdigt ca. 20 Bomlærker i en busk på Falbækvej.

Rosinen i pølseenden må være den Isfugl, som en skarpsindig deltager fandt siddende i rørene i Hestholm Sø, hvor den pillede fjer. Rigtig godt spottet, for trods Isfuglens flotte farver faldt den næsten helt ind i baggrunden.

Undertegnede fik en bonus på hjemturen, idet en Blå Kærhøg fouragerede på en mark nord for Billum og denne gang den flotte, blågrå han.

 

/Søren Peder Nielsen