Fugletur ved Stubbe Sø

Fugleværnsfonden, Syddjurs Kommune
TIRSDAG 26. MAJ 2020
 KL. 19:00 - 21:30
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år.

Reservat: læs mere om Stubbe Sø her

TILMELDING 

Ingen tilmeldingKONTAKT Jørn Dyhrberg Larsen, 30346242

MØDESTED 

P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by