Tur til Hyllekrog inden forårsfredningen

Fugleværnsfonden, Lolland Kommune
LøRDAG 29. FEBRUAR 2020
 KL. 10:00 - 14:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Kom på en tur til Hyllekrog inden tangen lukkes for offentligheden i ynglesæsonen. Vi holder pause og frokost i Ninas Hus, som er et gammelt fiskerhus på tangen, der ejes af Fugleværnsfonden, og vi besøger Naturstyrelsens udstilling i fyrtårnet. Der vil bl.a. blive fortalt om Fugleværnsfondens plejeplaner og andre tiltag for området. Turen giver også mulighed for at se vintergæster som bjergirisk og snespurv, som traditionelt overvintrer på tangen, og måske hører vi også de første sanglærker. Husk proviant og varm påklædning. Turlængde i alt til fyret og retur ca. 7,5 km (til spidsen og retur godt 11 km).
Arrangør: Lyttesholm Naturcenter i samarbejde med Fugleværnsfonden og Naturstyrelsen Storstrøm.

Reservat: læs mere om Hyllekrog-Saksfjed her

TILMELDING 

Ikke nødvendigTURLEDER Uffe Nielsen, ()

KONTAKT Fugleværnsfonden, 33283839

MØDESTED 

P-pladsen ved roden af Hyllekrogtangen (øst for sommerhusene)