AFLYST!! - Fugleværnsfondens fuglelokaliteter

DOF Østjylland, Aarhus Kommune
TIRSDAG 31. MARTS 2020
 KL. 19:30
 Foredrag/møder

Kom og hør om vores egne fuglelokaliteter!

Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Guido Nielsen kommer denne aften til Aarhus og fortæller om Fugleværnsfonden, dens reservater og dens arbejde for at bevare nogle levesteder for fuglene..

Fugleværnsfonden er stiftet af DOF i 1966, men blev i 2006 skilt ud som selvstændig fond, dog med stærk tilknytning til DOF. Fonden råder idag over 22 områder fordelt over landet, bl.a. et område ved Stubbe Sø her i Østjylland.

TURLEDER Allan Guido Nielsen, ()

KONTAKT Ole Jensen, 23290118 (ofj(a)ofj.dk)

MØDESTED 

Naturhistorisk Museum, Ole Worms Allé 140, 8000 Aarhus C., indgang 140, Bio-X Natur lokalet



GPS 56.1671, 10.2023
SE STORT KORT