AFLYST: Gå til fugl: Hønsnap skov og Gendarmstien

DOF Sønderjylland, Aabenraa Kommune
TORSDAG 14. MAJ 2020
 KL. 10:30 - 13:00
 Fugletur/Offentlig tur

Vi starter turen med at gå et par hundrede meter på Fjordvejen og drejer til højre ind i skoven. Skoven består af mest af bøg og vi kommer forbi et lille åbent område, lidt nåleskov og nogle karpedamme. Når vi kommer ud af skoven, er der eng, almindelig landbrugsjord og levende hegn. Vi afslutter med at gå på Gendarmstien langs fjorden tilbage til P-pladsen. Her er der toilet, bord og bænk (overdækket) hvor vi kan spise vores medbragte madpakke.

At Gå til Fugl er et koncept, som har været gennemført gennem flere år. Konceptet går ud på at man mødes på en lokalitet, går en god tur i varierede biotoper og observerer på FUGLE: udseende, sang, flugt. Alle bidrager og vi tæller, hvor mange arter vi ser. Vi slutter med at spise medbragte klemmer ved bord/bænk.

TURLEDER Gerda Bladt, ()

KONTAKT Helle Regitze Boesen, 40781620

MØDESTED 

Fjordvejen 76 E, Sønderhav, 6340 Kruså. P-plads ligger syd for.