AFLYST: Gå til fugl: Bommerlund plantage

DOF Sønderjylland, Aabenraa Kommune
ONSDAG 6. MAJ 2020
 KL. 10:30 - 13:00
 Fugletur/Offentlig tur

I plantagen er der overvejende grantræer, men vi kommer også forbi områder med bøg, krat moser og åbne områder. Sikkert er det at vi spotter sortspætte-huller.

På P-plads er der bord og bænk. Hvis det regner, er der en overnatningsplads tæt på med overdækket bord og bænk.

At Gå til Fugl er et koncept, som har været gennemført gennem flere år. Konceptet går ud på at man mødes på en lokalitet, går en god tur i varierede biotoper og observerer på FUGLE: udseende, sang, flugt. Alle bidrager og vi tæller, hvor mange arter vi ser. Vi slutter med at spise medbragte klemmer ved bord/bænk.

TURLEDER Gerda Bladt, ()

KONTAKT Helle Regitze Boesen, 40781620

MØDESTED 

P-plads ved Bommerlund stenen er mellem adressen Hærvejen 49 og Hærvejen 51, Bommerlund, 6330 Padborg.