AFLYST: Sandbjerg Sø

DOF Sønderjylland, OAS, Sønderborg Kommune
ONSDAG 1. APRIL 2020
 KL. 18:30
 Fugletur/Offentlig tur

Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder, lappedykkere og stor skallesluger - og vi lytter til den begyndende fuglesang.

KONTAKT Gert Fahlberg, 26 31 10 13

MØDESTED 

P-pladsen bag Sandbjerg Gods