Nybøl Nor/Skodsbøl

DOF Sønderjylland, Sønderborg Kommune
SøNDAG 16. FEBRUAR 2020
 KL. 10:00 - 12:30
 Fugletur/Offentlig tur

Nybøl Nor er opholdssted for mange af vinterens gæster.

 

Forskellige ænder, svaner og skalleslugere m.m.

Vi følger stien fra Havnevej i Egernsund langs med noret og ind i Skodsbøl skov.

KONTAKT Viggo Petersen, 51 35 13 73

MØDESTED 

Østenden af Havnevej i Egernsund