AFLYST: Tur til Ballum Sluse og Rømødæmningen

DOF Sønderjylland, Tønder lokalgruppe, Tønder Kommune
LøRDAG 2. MAJ 2020
 KL. 13:00 - 16:00
 Fugletur/Offentlig tur

Vi vil se på vadefugle, gæs, rovfugle, flere hejrearter og småfugle.

KONTAKT Inger Sønnichsen, 23629934

MØDESTED 

P-pladsen ved Ballum Sluse