Generalforsamling i DOF Nordsjælland

DOF Nordsjælland, Hillerød Kommune
LøRDAG 25. JANUAR 2020
 KL. 10:00 - 15:00
 Foredrag/møder

 

Hermed indkaldes I til DOF Nordsjællands årlige generalforsamling.

Dagsordenen følger vedtægterne i DOF Nordsjælland:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke Se beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse Se regnskab
4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - På valg er: Carsten Michael Jørgensen, John Hansen, Inge Hansen og Jens Lykkebo. Alle genopstiller. Suppleant Jens Lodal genopstiller. Vi ønsker flere suppleanter - se her
6. Valg af revisor - Leif Øgaard genopstiller.
7. Forslag fra medlemmerne - Der er ingen indkomne forslag!
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let frokost ca. kl. 12.

Naturbevarelse – foredrag efter generalforsamlingen den 25. januar 2020 kl. 13:15.
Henrik Wejdling, DOFs næstformand, vil efter generalforsamlingen i et foredrag gøre os klogere på de mange forskellige begreber, der præger debatten og naturbevarelse. Det er de engelske ord rewilding, sparing og sharing og endelig intermediate, som det vil være nyttigt at have rede på.

Naturbevarelse drejer sig naturligvis om alle elementer af natur, men i dette foredrag vil der især blive fokuseret på fuglene.

Hvad er forskellen på de fire begreber? Hvad er bedst for de ynglende arter? Hvad er bedst for trækfuglene? Hvordan gør man det bedst for rødlistede arter? Skal fokus rettes mod de almindelige arter eller de mere sjældne?

Kom til foredrag kl. 13:15 og bliv klogere på alt dette. Der er adgang for alle DOF-medlemmer, og det foregår på Nødebo Kro. 

 

TILMELDING 

Ikke nødvendig, men til generalforsamlingen og frokost er medlemsskab af DOF Nordsjælland en forudsætning!KONTAKT Luise Ekberg, 20287273 (luiseekberg@gmail.com)

MØDESTED 

Nødebo Kro, Nødebovej 26, Nødebo 3480 Fredensborg - Den store salGPS 55.9787, 12.3472
SE STORT KORT