Filsø

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
FREDAG 1. NOVEMBER 2019
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Filsø er på denne tid god for flere gåsearter (Bramgås, Kortnæbbet Gås, Blisgås og Grågås). Vintersvanerne (Sang- og Pibesvane) ser vi nok også. Havørn og Blå Kærhøg burde vi også finde, og hvem ved, om vi er heldige at se en Isfugl eller Vandrikse.
På turen guides vi af Jens Rye Larsen, der er medlem af Filsø Naturråd og ved alt, hvad der er værd at vide om søen og den fugle.

TILMELDING 

senest 31-10 kl. 18 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Rye Larsen, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.

Alternativt: Kløvbakken, Strandvejen 200, 6854 Henne kl. 08.45GPS 55.7251, 8.26291
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Kun fire deltagere stillede op til turen! Det var hundekoldt, men tørvejr.
Vi lagde ud ved Kløvbakken, hvor vi så ud over den næsten fugletomme Fidde Sø. Der var dog et par Sangsvaner og Knopsvaner, samt en flok ubestemmelige svømmeænder. To Musvåger kredsede lige over hovederne på os, og et par Ravne huserede nede ved søen, hvor også to Spurvehøge viste sig for en kort bemærkning.

Herefter gik turen til den østlige parkeringsplads på Langodde og til Langoddetårnet. Umiddelbart virkede det meget fugletomt, men adskillige svømmeænder puttede sig i kanten af søen. Da en Vandrefalk (der var muligvis to falke) pludselig dukkede op, gik alle ænderne på vingerne i panik, og vi fik syn for hvor mange, der havde gemt sig i rørene. Der var to store flokke. Vi fik set Gråand, Krikand, Pibeand og Knarand. Ude på det åbne vand fandt vi tre Lille Skallesluger, alle hunner, der lå og dykkede.
Vi havde håbet på rastende gæs på Langodde, og vi så og hørte da også flere mindre flokkei luften, men de gik desværre til fouragering skjult bag forhøjninger i terrænet. Der var Grågås, Bramgås og Kortnæbbet Gås i flokkene.
Svaner så vi ikke meget til, en flok på fem Sangsvaner kom dog trækkende hen over søen.
Nogle Sølvhejrer holdt til ved modsatte bred, 3 - 5 stk.
I nogle døde træer på modsatte bred holdt to gamle Havørne til, sandsynligvis det lokale ynglepar. Langt ude i samme retning viste en Blå Kærhøg sig (hun eller ungfugl), men det var en decideret teleskopfugl. Det samme kan ikke siges om en Spurvehøg, der kom jagende lavt foran fugletårnet. Det gik til gengæld så hurtigt, at kun et par stykker af os opdagede den.
Et par Dobbeltbekkasiner og nogle Viber blev det da også til, mens vi opholdt os i tårnet.

På Langodde var en gravko i øvrigt i arbejde. Jens Rye kunne fortælle, at det var et nyt projekt, hvor man lukkede dræn og lavede "bekkasinskrab" på den sydlige del af Langodde for at skabe bedre forhold for Viber og andre vadefugle.

Madpakkerne blev indtaget på Naturstyrelsens nyindrettede formidlingscenter "Blochsgård" lige sydvest for Filsø, et sted der er et besøg værd især pga. de meget flotte plancher, der fortæller om natur og kultur i hele Naturpark Vesterhavet.
Her fik vi i øvrigt dagens største overraskelse, idet en Rød Glente langsomt trak nordpå over plantagen. Den røde glente ses ikke meget i Vestjylland og da slet ikke så sent på efteråret.

Vi sluttede af på Petersholm, hvor der hverken var rastende gæs eller græssende Krondyr, men til gengæld rastede en Vandrefalk på en træruin midt på græssletten.

Du kan se mere om naturudstillingen på Blochsgaard her.

/Søren Peder Nielsen