Hammer mølle

DOF Sydøstjylland, Vejle Kommune
SøNDAG 3. MAJ 2020
 KL. 07:00
 Fugletur

Smuk men krævende tur til området omkring Hammer mølle.

Mulighed for diverse småfugle, Misteldrossel, Vibe, Dobbeltbekkasin, Bjergvipstjert og lidt rovfugle.

TILMELDING 

Ingen tilmeldingTURLEDER Peter Damgaard, ()

KONTAKT Peter Damgaard, 21565442

MØDESTED 

P-pladsen på Fruehøjvej lige ved Møllesøen