Ørnens Dag Fanø

DOF Sydvestjylland, Fanø Kommune
SøNDAG 23. FEBRUAR 2020
 KL. 10:00 - 14:00
 Event

Ornitologer ved Diget/Børsen i Sønderho vil fortælle og hjælpe med at finde Havørne,  der ofte fouragerer her ved døde sæler på stranden. Der er også mulighed for at se Vandrefalk, Blå Kærhøg, ænder, gæs og forskellige vadefugle.

Tilmelding er ikke nødvendig. Mød bare op og medbring gerne en kikkert.

KONTAKT Kim Fischer, 5121 3773 (fuglekim@gmail.com)

MØDESTED 

Børsen, Sønderho. Landevejen 1, 6720 FanøGPS 55.3482, 8.4738
SE STORT KORT