Ørnens Dag ved Maribosøerne

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm og Lolland Kommune, Lolland Kommune
SøNDAG 23. FEBRUAR 2020
 KL. 10:00 - 14:00
 Fugletur/Begyndertur

Kom og oplev en af Danmarks bedste lokaliteter for Havørne. Vi vil også se på de mange arter af ænder, gæs og hvad der nu ellers viser sig.

Maribosøerne er et af Østdanmarks vigtigste rasteområder for vandfugle, som overvintrer i de store søer. Der er god mulighed for at se havørne, ænder, gæs, skalleslugere, svaner og blishøns. Havørnene ses ofte svævende over søen. Fra 10-14 vil der være guider med teleskop og kikkerter på stedet.


Mødested: Naturskolen, Hestehavevej 8, 4930 Maribo - gå rundt om huset, så finder du os. På Naturskolen er der kaffe, kage og information om fuglene i Naturpark Maribosøerne. Kl. 10.00, 11.30 og 13.00 kan du deltage på en kort guidet tur rundt i området, hvorunder der kan ses endnu flere fugle.

TURLEDER Michael Thelander m.fl., ()

KONTAKT Michael Thelander, 2178 7961 (m.thelander@post.tele.dk) og Ulla Brandt, 25670704 (ubrandt46@gmail.com)

MØDESTED 

Naturskolen ved Maribo Søndersø, Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo