Danske havørne m. GPS-sendere

DOF Nordsjælland, Fredensborg Kommune
ONSDAG 22. JANUAR 2020
 KL. 19:30 - 22:00
 Foredrag/møder

Siden 2017 har DOF og Statens Naturhistoriske Museum samarbejdet i projektet GPS-havørn. Havørnen har siden sin genindvandring i midten af 1990’erne udvidet sin bestand eksplosivt herhjemme.

For bedre at kunne forvalte og beskytte det store rovdyr i Danmark, har projektet monteret GPS-sendere på unge havørne i hele landet. Teknologien med GPS-sendere giver et helt unikt og meget detaljeret indblik i havørnenes liv, som ville være umuligt at opnå med gængse metoder som ringmærkning og feltobservationer. 

Projektet har fokus på at undersøge følgende aspekter af havørnenes liv: 

- Hvilke habitattyper og områder er vigtige for de danske havørne?

- Hvordan færdes havørne i forhold til ”farlig” infrastruktur i landskabet, især vindmøller?

- Hvor længe bruger de unge ørne deres redeområder? Måske kan det indsamlede data bruges til bedre at beskytte redeområder. 

- Og meget andet. 

Foredraget vil handle om projektet generelt, men der vil også blive forevist resultater af projektets videnskabelige bearbejdning af det indsamlede data. Se kort over ørnenes bevægelser på www.dof.dk/gps-oerne 

Daniel Palm Eskildsen er biolog i Dansk Ornitologisk Forening siden 2017. Udover GPS-projektet arbejder han også for DOFs andre videnskabelige projekter, bl.a. Punkttællingsprojektet og Atlas III. Daniel har fortid på Københavns Universitet, hvor han bl.a. også har arbejdet med flere at Gribskovs ynglefugle, herunder rødrygget tornskade, skovsanger, stor flagspætte mm. 

 

TILMELDING 

Ikke nødvendigtKONTAKT Per Ekberg, 30 53 92 45

MØDESTED 

Nødebo Kro, Hestelængen, Nødebovej 26, 3480 FredensborgGPS 55.9787, 12.3471
SE STORT KORT