Nørresø og Saltvandssøen

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
MANDAG 16. SEPTEMBER 2019
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

Marsk og Vadehav omkring Tønder rummer masser af fugle her midt i september, hvor fugletrækket er på sit højeste: Vadefugle, andefugle, rovfugle af mange forskellige arter. Det er også tiden, hvor alt kan ske, fuglene bevæger sig over store afstande og kommer jævnligt på afveje.

HUSK PAS!

TILMELDING 

senest 15. september kl. 18 til Søren Peder Nielsen

 TURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Jens Ole Byskov, (spnhjerting@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen ved Skovgrillen - Plantagevej 22. Bemærk på den anden side af vejen end sædvanligt (pga. vejarbejde).

 

 

 

 GPS 55.3402, 8.7741
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Der var yderst begrænset tilslutning til turen til grænseegnen, tre deltagere og to turledere, men vi fik en fin tur ud af det. Vejret var udmærket: tørt. solskin nu og da, men lidt blæsende.
Vi lagde ellers lidt skidt ud. Under parkeringen ved første ophold, Nørresø, lykkedes det at få de to biler til at støde sammen. Vist det første trafikuheld på en DOF Sydvest tur. Nå, skaden var meget begrænset, så vi gik hurtigt over til at kigge på fugle i stedet for biler.

Der var ikke mange fugle ved Nørresø, mest Gråænder,Blishøns og Knopsvaner, men to Sølvhejrer var der da også. Højdepunktet var dog en Fiskeørn, der svævede rundt over søen og slog ned et par gange uden held, inden det lykkedes den at fange en pæn fisk (så ud som en Skalle på afstand). Musvåge og Tårnfalk så vi også, Tårnfalken blev faktisk en karakterfugl på turen, vi så adskillige af dem rundt omkring.
Karakteristisk for Nørresø var for øvrigt, at talrige Digesvaler fløj rundt.

Næste stop var Rudbøl sø, hvor vi igen så Sølvhejre, men tophittet var en Skægmejse, hun, der sad frit fremme i lang tid og så ud til at nyde solen. Det udløste flødekarameller fra Jørgen.

V kørte nu mod østsiden af Rickelsbüller Koog, men traditionen tro, kørte vi kørte vi forkert. Denne gang endte vi i stedet på diget syd for Hindenburg-dæmningen, hvor vi var heldige at støde på en Fjeldvåge, vist nok årets første for os alle.

Nu kom vi frem til grænsediget og kørte langs vildsvinehegnet (se foto). Mens vi gjorde holdt her kom flere mindre flokke (i alt ca. 400) af Bramgæs ind fra nord og slog sig ned. Det er årets første flokke, fortroppen af de titusinder vi har i vente. Vi så ikke mindre end 6 Havørne på det fremskudte dige, foruden en enkelt i Rickelsbüller Koog. Vadefugle så vi ikke mange af, da det var ebbe og fuglene dermed ude at fouragere på vaderne. Fra diget så vi dog en del Strandskader og Alm. Ryler indenfor rimelig afstand.
Vi kørte omkring Margrethekogens klæggrave, der netop er gjort mere fuglevenlige med udfladning af bredderne og gennemgraving af et par tanger, så der er dannet yngleøer (se foto). Det bliver spændende at se,hvordan det udvikler sig. Vi så dog ikke noget bemærkelsesværdigt her.

Næste stop var Ballum, der viste sig fra sin bedste side. To gamle Havørne holdt til her og i en afstand, så de var en fornøjelse at iagttage. Der var også to Vandrefalke, og den kombination gik ikke helt stille for sig. På et tidspunkt var de indviklede i en gang gensidig mobning. Den ene Havørn havde på et tidspunkt udset sig en Spættet Sæl på en banke og stod flagrende i luften over den, som om den vil sætte sig og æde af den, men da sælen rejste hovedet og slog med halen, fortrak ørnen.
Ballum bød også på fire Sølvhejrer, en juvenil Rørhøg og en Ravn foruden Klyder og andre vadefugle.

Hjemvejen gik over Astrup og Gl. Hviding engsøer. Nævneværdigt herfra er 9 Sølvhejrer på forlandet ved Gl. Hviding og tre sene Mursejlere over søen.

Tekst og foto: Søren Peder Nielsen