Generalforsamling i DOF Sydvestjylland

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
ONSDAG 19. FEBRUAR 2020
 KL. 19:00 - 21:00
 Foredrag/møder

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om lokalafdelingens virke 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg er flg. bestyrelsesmedlemmer: 
Per Baden, Kim Mogensen, Asbjørn Holm og Peter Tougaard. 
De fire nævnte modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller de fire til genvalg. 

På valg er flg. suppleanter: 
Mathias Thiim, Jens Rye Larsen, Arne Clausen og Søren Peder Nielsen.
De tre førstnævnte modtager genvalg og indstilles af bestyrelsen.
Søren Peder Nielsen modtager ikke genvalg. 

6. Valg af revisor

Peter Rasmussen er på valg og modtager genvalg.
Bestyrelsen indstiller Peter Rasmussen til genvalg. 

7. Forslag fra medlemmerne 

Der er ikke indkommet forslag.

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Johanne Aagaard fortæller om CES ringmærkning ved Ribe.
CES er en metode til overvågning af lokale spurvefuglebestande gennem standardiseret ringmærkning med spejlnet.

KONTAKT Peter Tougaard, 2425 0031 (pesus@esenet.dk)

MØDESTED 

Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 EsbjergGPS 55.4691, 8.45486
SE STORT KORT