Ballum og Sølsted Mose

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
TIRSDAG 27. AUGUST 2019
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

Sortvinget Braksvale på Ballum Forland

TILMELDING 

senest 26. august kl. 18 til Søre Peder NiesenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com) og Sven Bødker, (spnhjerting@gmail.com)

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 4087 5882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 8.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
 TURRAPPORT

Der var oprindeligt annonceret en tur til Slivsø og Bankel Nor, men da DOFbasen så noget kedelig ud for disse lokaliteter, og da der samtidig huserede et par Sortvinget Braksvale ved Ballum Sluse, kørte vi (10 deltagere) dertil i stedet.
Vi var der i to omgange, om formiddagen ved ebbe og først på eftermiddagen ved flod. I mellemtiden havde vi en afstikker til Sølsted Mose med rute gennem Ballum Enge på både frem- og tilbagevejen.

Ved Ballum Sluse fik vi udpeget de to Braksvaler af nogle ornitologer, der var på stedet før os. Vi måtte have meget præcise anvisninger for at finde dem, da de rastede på lang afstand og var godt camouflerede på den mudderbanke, hvor de befandt sig mellem en flok Viber.
Ved tilbagekomsten over middag var de straks nemmere at have med at gøre, da de da fløj rundt og jagede insekter. I luften skiller de sig ud fra de øvrige vadefugle, og man forstår deres svale-navn.
I øvrigt var der masser af vadefugle på forlandet, de mest talrige var: Alm. Ryle, Klyde, Vibe, Islandsk Ryle og Hjejle, men de fleste sås på meget lang afstand.
En Spættet Sæl slikkede solskin i åmundingen, og talrige svaler af alle tre arter (Land-, By- og Digesvale) sværmede over slusen. Et par Gul Vipstjert vimsede rundt ved digefoden.
Bag diget viste en Brud sig ved bilerne, inden den opdagede os og smuttede væk. Et par Agerhøns fi vi også at se.

Sølsted Mose var stort set fugletom, men vi var heldige, at have Mathias Thiim med, og han kender noget til insekter, så vi fik stor fornøjelse af at kigge på Svirrefluer, hvor ikke mindre end fem arter fouragerede på og omkring et ”buskads” af Djævelsbid (Håret Dyndflue, Alm. Sumpsvirreflue, Droneflue, Alm. Dyndflue, Bælte-svirreflue). 
Vi brugte også en del tid på at iagttage Korsedderkopper. En han nærmede sig forsigtigt en hun, men blev jaget væk. Forsigtigheden skyldes, at hunnen kan finde på at æde ham. En anden fik et lille insekt i nettet, som den efterfølgende ”pakkede ind” i spind.
Vi spiste vore madpakker på p-pladsen, stærkt generet af dusinvis af Gedehamse. Bord og bænke er placeret klos op ad affaldsspande, der tiltrækker gedehamsene.

Ballum Enge var givtige. Vi fik set to Hedehøge, en gammel han tæt på og en ungfugl. En Rørhøg, gl. hun, rastede også i engene.
Da vi kørte gennem engene i anden omgang opdagede vi en Falk siddende i en busk. Den fløj desværre straks op, og skønt vi kørte rundt og ledte, fandt vi den ikke igen. Efter nogen diskussion er vi ret sikre på, at det var en ung Aftenfalk. En anden rovfugl drillede endnu mere. Den kom strygende lavt hen over en mark, forsvandt bag nogle tagrør og krydsede ikke vejen nogle få sekunder senere som forventet. Fra bilen foran så man, at den simpelthen var fløjet under en bro og dermed var undgået vores opmærksomhed. Vi havde stort besvær med at identificere den, men de kloge hoveder på ”Rovfugle i felten” dømmer Spurvehøg på grundlag af Karin Gustausens fotos taget i farten. Se billeder og kommentarer her.

Karin har i øvrigt lagt fotos fra turen op på DOF Sydvestjyllands facebookgruppe.

/Søren Peder Nielsen