Falsterbo

DOF København, DOF Køgebugt, Køge Kommune
LøRDAG 14. SEPTEMBER 2019
 KL. 07:00 - 18:00
 Heldagstur

Falsterbo.  Lø. 14/9 7:00-18:00. Mødested: Ølby Station ved Føtex.
Tur i privatbiler. Mulighed for et stort træk af andefugle, musvåge, røde glenter, spurvehøge, duer og småfugle. Er vejret ugunstigt for træk, vil vi besøge søerne og andre lokaliteter i det skånske bagland for at se på rastende fugle.Benzin og broafgift deles mellem personerne i hver enkelt bil. Husk pas eller kørekort. Turleder: Søren Mygind (

TILMELDING 

 Tilmelding til turlederen er nødvendig, da vi fordeler os i bilerne.TURLEDER Søren Mygind, ()

KONTAKT Søren Mygind, 22354550

MØDESTED 

Ølby station ved Føtex.