Vadefugletrækket ved Blåvand - Hør om ny viden!

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Guldborgsund Kommune
LøRDAG 19. OKTOBER 2019
 KL. 15:00 - 17:00
 Foredrag/møder

Trækket af 1,5 mio. arktiske mv. vadefugle talt ved Blåvand er blevet analyseret

Blåvand er et af Europas bedste træksteder for vadefugle. 54 års registreringer af dette træk er brugt til at udrede, hvor fuglene kommer fra, og hvordan det er gået med bestandene i løbet af det sidste halve århundrede. Fuglene kommer fra områder spredt mellem de arktiske øer i Nordcanada og det centrale Nordsibirien, men de enkelte arter og bestande optræder ved Blåvand i meget forskellige vejrforhold. Enkelte arter har været aftagende i antal, men de fleste synes at trives fint – modsat hvad man ofte hører om vadefuglebestandene.

Hans Meltofte er seniorrådgiver emeritus på Århus Universitets afdeling for bioscience på Risø og har arbejdet med danske og arktiske vadefugle det meste af sit liv. Han var observatør på Blåvand Fuglestation første gang i 1964 og er kommet der siden (når han ikke var på Grønland eller andre steder i Arktis). Ved siden af har han været medlem af DOFs hovedbestyrelse i mere end 40 år, er formand for vores Naturpolitiske Udvalg og redaktør af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.

TURLEDER Hans Meltofte, ()

KONTAKT Bo Kayser, 51346278 (bo.kayser@gmail.com)

MØDESTED 

På Gedser Fuglestation. Gedser Fyrvej 4, 4874 Gedser.