Folkeuniversitet: Temadag om fugle

DOF Sønderjylland, Sønderborg folkeuniversitet og OAS, Sønderborg Kommune
LøRDAG 21. SEPTEMBER 2019
 KL. 10:00 - 16:00
 Foredrag/møder

Sønderborg Folkeuniversitet afholder lørdag den 21.9. kl. 10-16 sammen med OAS en temadag med Mark Desholm, DOF, om "De flyvende fugle". Det bliver i Sønderborg enten på Alsion eller i Multikulturhuset.

Dagen omfatter 3 foredrag:
1. Trækfuglenes gåder (kl. 10:00-11:30)

2. De sjældne fugles liv og færden (kl. 12:30-14:00)

3. Aerodynamik hos fugle (kl. 14:30-16:00)

Du kan se mere om dagen på vores hjemmeside www.fuko.dk/soenderborg

Prisen for dagen (kl.10-16) er for medlemmer af OAS eller DOF kr.200 ellers kr. 270 kr.

Denne meddelelse fremsendes nu, for at I kan sætte kryds i kalenderen for denne spændende dag. Der vil senere komme en reminder med angivelse af lokale og betalingsform.

KONTAKT oplyses senere, 00000000

MØDESTED 

Enten Alsion eller Multikulturhuset, oplyses senere