Slivsø, Bankel Nor og Årøsund

DOF Sydvestjylland, Haderslev Kommune
LøRDAG 11. JANUAR 2020
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

De to søer i det østlige Sønderjylland kan nok kaste en del svømmefugle og enkelte rovfugle af sig her midt på vinteren.
Ved Årøsund kigger vi på Lillebælts vintergæster, især dykænder men med lidt held også alkefugle.

TILMELDING 

senest 10. januar kl. 18 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com) og Sven Bødker, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen ved Skovgrillen - Plantagevej 22. Bemærk på den anden side af vejen end sædvanligt (pga. vejarbejde).

 GPS 55.3402, 8.7741
SE STORT KORT

TURRAPPORT

13 sydvestjyske fuglekiggere fik en fin dag i det sønderjyske. Vejret var nogenlunde, tørvejr, mildt men blæsende.
Vi havde træfpunkt i Hoptrup, hvor et par Halemejser hoppede rundt i et træ, mens vi aftalte det videre forløb.

De første par timer tilbragte vi ved Slivsø, der havde adskilligt at byde på.
Store flokke af Grågæs dominerede (vel 5 – 600 stykker). De var noget urolige og blev et par gange jaget på vingerne, på grund af et par adulte Havørne viste det sig. Den ene sad stille og rolig på en mark, mens den anden kom flyvende til og var årsag til gæssenes panik.
Vi så kun rastende Grågæs, men på et tidspunkt kom en flok Bramgæs flyvende henover.
Søen bød ellers på masser af rastende Troldænder isprængt Taffeland, Hvinand, Pibeand, Krikand og Gråand. Desuden så vi vel ca. en snes Toppede Lappedykkere, og en enkelt deltager var heldig at se Lille Lappedykker. Nogle Store Skalleslugere lå der også på søen, mens en enkelt Lille Skallesluger (han) var særdeles drilagtig, da den befandt sig under vandet det meste af tiden.
Vi fik set 3 – 4 Sølvhejrer og vel ca. en snes Fiskehejrer – en del Skarver var der naturligvis også samt en enkelt Svane – en Sangsvane.

Turen gik herefter til Bankel Nor, hvor vi ad en udfordrende vej nåede frem til sydøstenden. Her kunne vi til gengæld nyde udsigten over noret i totalt læ.
Også her var der Havørn, idet to gamle fugle rastede i nogle høje træer.
Af ænder så vi omtrent de samme arter som ved Slivsø, dog var der blandt de mange Troldænder tre Bjergænder, desværre i dyb søvn og med ryggen til, så vi fik ikke set hoved og næb. En enkelt Skeand, han, svømmede på et tidspunkt ind i teleskopfeltet.
Også her var der Lille Skallesluger og hele 8 af slagsen, så alle fik lejlighed til at beundre de flotte hanner og de mere beskedne hunner.
Så vi kun enkelt Sangsvane på Slivsø, var der til gengæld adskillige i Bankel Nor.
Vi spiste vore madpakker i den lune krog, hvor vi opholdt os, og havde fornøjelsen af en flok overflyvende Sjaggere.
Med noget besvær lykkedes det at få vendt bilerne og køre derfra. Vi blev hilst farvel af en gammel Havørn, der kom lige hen over bilerne, formentlig en af dem, vi havde set i træerne.

Sidste stop var Årøsund, der ikke havde meget at byde på. Vi fik dog set Ederfugle rigtig flot i teleskoperne og havde glæde af 3 – 4 Lille Lappedykker, der holdt til i havnen.

Nu var turen slut og det gik hjemover. I den ene bil slog vi dog en smut ned omkring Tørning Mølle, hvor vi så og hørte en del småfugle (bl.a. Kvækerfinke, Sumpmejse og Spætmejse).
Hovedgevinsten var dog to Vandstære, der holdt til i vandløbet neden for elværket.
I søen lige bag møllen var vi heldige at spotte en Isfugl, der sad på en gren og ikke rørte sig af stedet, mens vi var der.
Natuglekassen lige nord for møllen var tom, men vi jog en større fugl op i skoven, som vi ivrigt diskuterede: var det en Natugle eller blot en Musvåge? Vi så desværre kun et glimt af fuglen, så spørgsmålet forblev ubesvaret.

Med denne gåede var det uigenkaldeligt slut på en fin vintertur.

/Søren Peder Nielsen