Mandø

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
SøNDAG 22. SEPTEMBER 2019
 KL. 08:00
 Fugletur/Begyndertur/Heldagstur/Turrapport

På denne søndagstur lægger vi ud i Vilslev Enge og bevæger os sydpå langs digerne, så vi når frem til låningsvejen, når den er farbar efter højvandet. Turen går derefter videre til Mandø.
Vi satser på mange vadefugle, men alt kan ske her under efterårstrækket.
 

TILMELDING 

senest 21 september kl. 18 til Sven BødkerTURLEDER Sven Bødker, 4062 1370 (99procentabe@gmail.com) og Niels Knudsen, ()

KONTAKT Sven Bødker, 4062 1370 (99procentabe@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.GPS 55.4696, 8.45707
SE STORT KORT

TURRAPPORT

20 medlemmer drog på tur.
Første stop var Kongeåslusen. Her sås grå- og Bramgås. Stille og roligt trak småfugle hen langs diget: Landsvale, Bogfinke, Eng- og Skovpiber, Hvid Vipstjert. Også mange Lærker. Fra krattet hørtes Løvsanger og Rørspurv.

Næste stop blev Ribe å slusen. Fra slusen sås flere flokke på op til 3.000 Alm. Ryle, der var oppe at vende i luften..

Herefter kørte vi til Låningsvejen, hvor formiddagskaffen blev drukket. Stille og roligt fortsatte vi til Mandø.
På vej derover sås 10 Sølvhejre, 3 Stenvendere og enkelte Hvidklire, Rødben, Alm. Ryle samt Islandsk Ryle incl. en overkørt.
Ved den nordlige klæggrav fløj Grå-, Spids-, Ske- og Krikand. En enkelt gammel hun af Rørhøg svævede omkring.
På bankerne på forlandet lå ca 300 Spættet Sæl.
Så var vi da bleven sultne og kørte til Vireokattet. Klemmer , kaffe og vand blev indtaget.
En tur langs Bydiget gav lidt ekstra fugle: Digesvale, Skovspurv.

Ved 2-tiden gik turen hjemover. Nogle heldige så en Lærkefalk lige efter, de var kørt over diget.
Mandø gav ikke ret meget, så det var på tur med Sven Kedelig.

Tekst: Sven Bødker

Fotos: Karin Gustausen