Ole Amstrup: 25 år på Tipperne

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
ONSDAG 4. DECEMBER 2019
 KL. 19:00 - 21:00
 Foredrag/møder

Ole Amstrup vil fortælle om livet på en feltstation i bunden af Ringkøbing Fjord. Endvidere fortælles om reservatets historie og de ændringer der er sket. Både ynglende og trækkende vadefugle har haft stor betydning.  Hør historier om klyder, kobbersnepper, krumnæbbede ryler, vadefuglehits og rovfugle. Og det hele krydret med nogle tips om feltkendetegn.
Der serveres gløg, kaffe, the og småkager i pausen.

KONTAKT Karin Gustausen, 2825 8786 (kgustausen@gmail.com)

MØDESTED 

Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 EsbjergGPS 55.4691, 8.45486
SE STORT KORT