Guinea-Bissau. I vinkekrabbernes rige.

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
ONSDAG 16. OKTOBER 2019
 KL. 19:00 - 21:00
 Foredrag/møder

Film og fotos af Kim Fischer om optælling af vandfugle ved Den Østatlantiske Flyvevej. Det vestafrikanske land huser op til 800.000 overvintrende vadefugle i et tidevandsområde mellem Bijagos-øerne. Det kræver store anstrengelser under meget primitive forhold at tælle dette store område op, men det giver til gengæld en række fantastiske oplevelser med fugle og folk. 1500 deltog i den samlede internationale optælling, som også præsenteres.

 

KONTAKT Karin Gustausen, 2825 8786 (kgustausen@gmail.com)

MØDESTED 

Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 EsbjergGPS 55.4691, 8.45486
SE STORT KORT