AFLYST - NØ-Skåne, Bustur (tranetur)

DOF København, Københavns Kommune
LøRDAG 4. APRIL 2020
 KL. 07:00
 Fugletur/Begyndertur/Heldagstur

Tranerne er begyndt at raste i nordøst Skåne i større antal (op til 4000). Vi vil besøge disse områder og håber på at opleve tranedansen. Efter dette besøges nogle af de fine raste områder i nærheden f.eks. Hammarsjön og Østersøkysten ved Rävlunda Skytfelt samt den smukke dal i Degesberga. På disse lokaliteter har vi desuden mulighed for at se f.eks. vandstær, bjergvipstjert, rørdrum, de første fiskeørne, mange gæs og ænder samt havørn.

TILMELDING 

Tilmelding sker ved at indbetale kr. 313 for voksne og kr. 100 for unge under 13 år via DOF Travels hjemmeside senest 17. marts. www.doftravel.dkTURLEDER Hans Meltoft, ()

KONTAKT Ingelise Aarøe Petersen, 2681 3705

MØDESTED 

Afgang fra Sjælør Station