Skåne (Bustur)

DOF København, Københavns Kommune
LøRDAG 15. FEBRUAR 2020
 KL. 08:00
 Fugletur/Begyndertur/Heldagstur

På denne tidlige forårstur vil vi atter besøge de traditionelle gode områder med mulighed for havørne og kongeørne. Sidstnævnte er måske i forårshumør og giver opvisning med sin ”parringsflugt”. Også mulighed for adskillige røde glenter, rastende gæs på markerne samt musvåger, fjeldvåger, spurvehøge og blå kærhøg. I skoven mulighed for drosler, korsnæb og trommende spætter.

TILMELDING 

Tilmelding sker ved at indbetale kr. 312 for voksne og kr. 100 for unge under 13 år via DOF Travels hjemmeside senest 4. februar. www.doftravel.dkTURLEDER Frands E Jensen, ()

KONTAKT Hans Harrestrup Andersen, 4641 2225

MØDESTED 

Afgang Sjælør Station