Kyndby Vig og Sømer Skov

DOF København, Frederikssund Kommune
SøNDAG 1. DECEMBER 2019
 KL. 09:00 - 12:30
 Fugletur/Begyndertur

Vi går langs fjorden gennem skoven og ser hvad årstiden byder på. På vandet og strandengene kan der være andefugle og overvintrende vadere og i skoven mejser og finker, og måske vinter invasionsfugle som korsnæb drosler og siskener.

Med lidt held Havørn og Vandrefalk.

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendigKONTAKT Arne Volf, 2163 7567

MØDESTED 

P-pladsen lige før Kyndbyværket. Koordinater:55.807345, 11.881228