Staunings Ø

DOF København, Køge Kommune
SøNDAG 11. AUGUST 2019
 KL. 08:00 - 13:00
 Fugletur/Begyndertur

Mulighed for mange forskellige vadefuglearter, rovterner og fiskeørn

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendigKONTAKT Mikkel Holck, 2817 3763

MØDESTED 

P-pladsen Jersie Strandpark.