Åbent Hus ved Gedser Fuglestation - ringmærkning

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm og Naturstyrelsen, Guldborgsund Kommune
SøNDAG 29. SEPTEMBER 2019
 KL. 09:00 - 13:00
 Fugletur/Begyndertur/Offentlig tur/Børn og unge

Gedser Fuglestation afholder åbent hus, hvor vi vil vise, hvordan man ringmærker trækkende småfugle. Her får vi den oplevelse at se en levende fugl ganske tæt på, og vi viser, hvordan man bestemmer art, køn og alder på fuglene. På denne tid af efteråret domineres småfugletrækket af Rødhals, Gærdesmutte, Gransanger, Jernspurv, Blåmejse og Fuglekonge, men der er altid chancer for noget mere sjældent.

Gedser Odde er et super træksted her om efteråret, hvor alle muligheder står åbne: Gode chancer for Rød Glente, Musvåger og andre rovfugle samt finker i massevis.

Vi sælger fuglefrø, fuglekasser og andre effekter til gavn for fuglene og til støtte for Gedser Fuglestation. Der er gratis kaffe/te og kage, og der kan købes øl/vand.

Der er valgfrit mødetidspunkt mellem kl. 9 og 13 – og i øvrigt gratis adgang! 

Turen afholdes i samarbejde med Naturstyrelsen Storstrøm.

TURLEDER Gedser Fuglestation, ()

KONTAKT Hans Lind, 6167 1843 (hans.lind4874@gmail.com)

MØDESTED 

Gedser Fuglestation på Gedser Odde. Kør forbi Gedser Fyr og parker på den store P-plads ved stranden. Gå gennem folden til det stråtækte hus.