Klintholm Havn og Busemarke Mose

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Vordingborg Kommune
SøNDAG 10. NOVEMBER 2019
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur

Vi går først rundt i havnen. Måske er den nordiske lappedykker, som har været fast gæst i flere år, vendt tilbage? Ellers er der nok nogle små lappedykkere og forskellige ænder, og blandt mågerne kan der være en enkelt kaspisk måge. På de yderste moler leder vi efter skærpiber, samtidig med at vi kigger ud over havet efter havlit. Efter rundturen i havnen fortsætter vi til Busemarke Mose og tager nogle kig ud over mosen. Her er der mulighed for blå kærhøg, ænder og gæs.

TURLEDER Leif Schack-Nielsen, ()

KONTAKT Leif Schack-Nielsen, 55 86 31 12

MØDESTED 

Pakhuset i Klintholm Havn.