De flyvende fugle ved Mark Desholm

DOF Nordjylland, Folkeuniversitet i Aalborg, Aalborg Kommune
LøRDAG 16. NOVEMBER 2019
 KL. 10:00 - 16:00
 Kursus/Foredrag/møder

Fugletrækket som biologisk fænomen har til alle tider fascineret mennesket, hvor især dets enorme omfang og ekstreme sæsonmæssige regularitet har imponeret fugleelskere verden over. I tusindvis af timer er blevet brugt på minutiøse iagttagelser, som til dels har resulteret i en langt mere detaljeret viden om trækket, men måske vigtigst af alt, har afstedkommet en lind strøm af nye kvalificerede spørgsmål om fugletrækkets stadig uløste gåder. Hvor flyver de hen? Hvorfor standser nattergalene ikke bare ved Middelhavslandenes store spisekammer, men flyver den lange vej ned syd for Sahara? Hvordan finder de vej deroppe i nattens mørke? Hvilken rolle spiller aerodynamikken? Og hvorfor dukker der pludselig ekstremt sjældne fugle op i Danmark? 
På temadagen vil vi, ud over at høre om de biologiske godbidder, også blive præsenteret for det væld af højteknologiske teknikker som er udviklet til udforskning af dette felt inden for videnskaben. Det være sig ringmærkning, diverse former for elektronisk mærkning, akustisk- og infrarøde observationer, samt radar og isotopanalyser. Velkommen til en dag i selskab med de fascinerende trækfugle – almindelige som sjældne.   

Vi kommer bl.a. omkring disse emner:
Trækfuglenes gåder.
De sjældne fugles liv og færden.
Aerodynamik hos fugle.

Om underviseren:
Mark Desholm har en ph.d. i vildbiologi og har især arbejdet med trækfugle og disses interaktioner med vindmøller. Han har været ansat ved Aarhus Universitet (tidlige DMU, Kalø) fra 1999 til 2014 og har ud over i Danmark haft projekter i Sverige, Norge, England, USA og Japan. Når han indsamler data til sin forskning, gør han flittigt brug af diverse tekniske hjælpemidler såsom radar, laserkikkert og termisk kamera. Han har derfor desuden taget pilotcertifikat for at kunne flyve med trækfuglene og mærke vinden og vejrets indflydelse på egen flyvende krop. Mark sidder nu i en stilling som chef for Naturafdelingen i Dansk Ornitologisk Forening.

Pris: Kr. 395 (medlemmer af DOF dog kr. 295). Kontakt Folkeuniversitet på tlf. 9816 7500 for at aftale, hvordan du får din rabat.

TILMELDING 

Tilmelding nødvendig: Folkeuniversitetet via www.fuaalborg.dk.PRIS 395 kr.

KONTAKT Mark Desholm, 2462 4990 ( mark.desholm@dof.dk) og Børge Søndergård, 2022 1752

MØDESTED 

Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14.GPS 57.0533, 9.91233
SE STORT KORT