Kursus i Feltornitologi ved Klaus Malling Olsen

DOF Nordjylland, Folkeuniversitetet i Aalborg, Aalborg Kommune
FREDAG 25. OKTOBER 2019
 KL. 18:30 - 15:00
 Kursus

Kursus i Feltornitologi ved forfatter og feltornitolog Klaus Malling Olsen, fre-lør 25-26/10. Fredag kl. 18.30-21.00 og lørdag kl. 10.00-15.00. Sted: Fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales nærmere fredag). OBS: Kikkert bør medbringes.

Det sene efterår byder på fine fugleoplevelser i Nordjylland. Vejlerne og Ulvedybet bugner af gæs og ænder, og tiltrækker rovfugle, og i havnene flokkes havfugle og måger. Dette korte kursus starter i Aalborg fredag aften, hvor Klaus vil berette om årstidens aktuelle fugle, og med særligt hensyn til aktuelle meldinger. Du lærer at kende de nordjyske arter af gæs, ænderne og de mere eksklusive rovfugle som havørn og vandrefalk, ligesom vinterens småfugle også berøres. Lørdag tager vi på tur i privatbiler til de bedste nordjyske fugleområder. Alt afhængig af dagsfriske rapporter kan det blive Vejlerne, Ulvedybet og/eller Lille Vildmose.

Ekskursionen afholdes i privatbiler. Det er erfaringen fra tidligere kurser, at den tætte kombination af teori og praksis sikrer bedst muligt udbytte. Nordjylland er en af Nordeuropas bedste områder for at se fugle, så der er sikkerhed for stort udbytte – og et udbytte, der med garanti bliver anderledes end under de tidligere afholdte kurser.

Pris: Kr. 795,- (medlemmer af DOF dog kr. 595,-), kontakt Folkeuniversitet på tlf. 9816 7500 for at aftale, hvordan du får din rabat..

Tilmelding nødvendig: Folkeuniversitetet via www.fuaalborg.dk.

.

TILMELDING 

Folkeuniversitetet via www.fuaalborg.dk.PRIS 595 kr.

KONTAKT Klaus Malling Olsen, 2064 1196 og Børge Søndergård, 2022 1752

MØDESTED 

Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14GPS 57.0533, 9.91233
SE STORT KORT