Sølsted Mose og Ballum Sluse

DOF Sydvestjylland, Tønder Kommune
ONSDAG 22. MAJ 2019
 KL. 08:00
 Fugletur/Begyndertur/Heldagstur/Turrapport

Nu er næsten alle Afrika-trækkerne ankommet, og med lidt held træffer vi både Rødrygget Tornskade og Gulbug. I det hele taget er mosen et eldorado for småfugle, f. eks. Bynkefugl, Sortstrubet bynkefugl og Blåhals. Også de større vingefang er der mulighed for: Rørhøg, Trane og Rørdrum.
Ved Ballum er det sidste chance (måske for sent) for de store gåseflokke, men ænder og vadefugle er der stadig nogle af - og måske en Havørn og en Hedehøg.

Hjemturen går op langs digerne, hvis tiden og stemnningen er til det.

TILMELDING 

senest 21. maj kl. 18 til Søren Peder NielsenTURLEDER Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com) og Sven Bødker, ()

KONTAKT Søren Peder Nielsen, 40875882 (spnhjerting@gmail.com)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg kl. 08.00. Hjørnet af p-pladsen længst fra biblioteket.
Alternativt: Lige nord for Ribe kl. 08.30: P-pladsen overfor Skovgrillen - Plantagevej 22.

 GPS 55.3405, 8.77339
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Der var ikke meget forår i luften, da 10 sydvestjyder begyndte fugleturen i Sølsted Mose. Selv her i slutningen af maj, kunne vi godt have brugt handsker, og de af os, der havde medbragt huer, var svært godt tilfredse med det. Det var koldt, det blæste, og det blev det ved med, så længe turen varede.
Det dårlige vejr fik også fuglene til at putte sig i nogen grad, så der skulle arbejdes for at finde dem.

Det begyndte ellers helt fint. Lige før mosen, så vi den første Rørhøg, en han, henover markerne. Da vi samledes på p-pladsen, var vi omgivet af Tornsangere (bl.a. i sangflugt) og Gulspurve, mens en Trane lettede nede i mosen og fløj et lille stykke, inden den gik ned. Herfra så vi  også turens eneste Rødryggede Tornskade, der sad på en fourageringspost lidt langt ude.

Rundturen i mosen begyndte i den helt åbne del – vi kunne lige så godt vænne os til at blive blæst igennem fra starten.
Der var noget langt mellem de synlige fugle, men efter nogen tid fik vi da øje på en Bynkefugl, som vi stillede skopet op for at kigge på. Den var naturligvis væk, da skopet var klart. Nu, vi havde fået det rigget til, kunne vi da lige kigge på en Misteldrossel, der sad og sang, og det blev indledningen til, at vi brugte en del tid på at kigge på de almindelige småfugle, der jo er skønne at skue, når de bliver blæst op til 65 gange forstørrelse (solflimmer skulle vi jo ikke tage hensyn til). På den måde fik vi nogle gode oplevelser med Engpiber, Tornsanger, Tornirisk og Rørspurv. En Dobbeltbekkasin på en hegnspæl fik vi også glæde af.

Pludselig kom der liv i kludene! En Blåhals viste sig, men forsvandt igen. Efter tålmodig venten kom den dog frem igen, så vi fik den i skopet. For en af deltagerne var det første syn af den flotte fugl – hurra for det.
Vi var nu nået op til fårenes læskur, som erfaringsmæssigt er et godt sted for småfugle, så her blev vi et stykke tid. Det lykkedes da også at få Blåhals igen sammen med flere Bynkefugle, og vi fik set Sortstrubet Bynkefugl her.

En fugl, der sad med front mod os på en pæl halvt gemt af buske i det fjerne, voldte os en del problemer. Der blev foreslået alt fra Pungmejse til Aftenfalk, selv de mest erfarne feltornitologer (som vi havde et par stykker af med på turen) var i tvivl. Vi endte med at dømme Rørhøg, og det viste sig meget senere, at det var det. En gammel, udfarvet hun med masser af hvidgult på hoved og forvinger.

På resten af turen fik vi læ fra pilekrattene. Vi fik ikke set nye fugle, men hørte bl. a. Løvsanger, Havesanger, Munk og Gøg. Der blev også gensyn med Trane og Rørhøg.
Fra udsigtstårnet i vandhullet i den tilgroede del af mosen, så vi intet, men hørte Rørhøne og en koncert af flere Rørsangere.

Turen fortsatte til Ballum Sluse, hvor vi fik herligt hjemmebag i læ af diget, mens vi beundrede et par Blåhalse, der holdt til i en rapsmark og villigt lod sig se.
På toppen af diget var der en stiv blæst, så opholdet blev kortvarigt, men givende, idet en Hedehøg, han, blæste forbi i fin afstand, og en ung Havørn slog sig ned på forlandet.
Der var et pænt udvalg af vadefugle, men langt ude på vaderne, da det var ebbe.
To – tre flokke af Mørkbuget Knortegås trak forbi mod nord. Det var nok farvel til dem og på gensyn til efteråret.

Astrup Engsø gav en Gul Vipstjert, men ellers ikke noget særligt.
Gl. Hviding Engsø havde heller ikke meget at byde på, bortset fra 8 Traner på forlandet.
Her sluttede turen samtidig med, at solen brød frem.
Trods vejret fik vi set en hel del fine fugle, så det var alt i alt en udmærket tur.

PS. En af bilerne lagde hjemvejen over Ribemarsken, hvor vi fandt 41 Pomeransfugle ved Kammerslusevej. Det må være ved at være sidste udkald, inden de forsvinder nordpå.

/Søren Peder Nielsen